O NAMA

Autori programa DRVOKOD

Bernarda Musović, profesorica biologije i kemije, učiteljica mentorica. Aktivna u STEM području. Koristi napredne tehnologije u nastavi.  Bavi se programiranjem i uvođenjem micro:bit-a u nastavu. Polaznik je mnogih CARNet-ovih tečaja i seminara.

Aktivno je sudjelovala u osmišljavanju projektu “Drvokod”, te njegovom predstavljanju na Carnetovoj korisničkoj konferenciji 2018. u Šibeniku.

Branko Raičković, nastavnik matematike-fizike, učitelj-savjetnik informatike, voditelj vannastavne aktivnosti robotike. Dugogodišnji je mentor učenika na državnim natjecanjima.

Dobitnik je mnogih priznanja za svoj rad: Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture, Grba grada Bjelovara za osobit doprinos u ovom području, micro:bit ambasador, te počasni instruktor-savjetnik HZTK.

Ujedno je i predsjednik Udruge informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije i Predsjednik Zajednice tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije.

Authors of the DRVOKOD program

Bernarda Musović, professor of biology and chemistry, mentor teacher. Active in the STEM field. Uses advanced technologies in teaching. She deals with programming and introduction of micro:bit in classes. She is a participant of many CARNet courses and seminars. She actively participated in the design of the “Drvokod” project and its presentation at Carnet’s user conference in 2018 in Šibenik.

Branko Raičković, mathematics-physics teacher, computer science teacher-adviser, leader of robotics extracurricular activities. He is a long-time mentor of students at state competitions. He is the recipient of many awards for his work: the Charter of the Croatian Association of Technical Culture, the Coat of Arms of the City of Bjelovar for his special contribution in this field, micro:bit ambassador, and honorary instructor-advisor of HZTK. He is also the president of the Bjelovar-Bilogora County Informatics Association and the President of the Technical Culture Community of the Bjelovar-Bilogora County.